Taxaties bedrijfsexploitaties – hoe werkt dat bij VDW?

Hoe gaan we te werk bij het taxeren van de waarde van horecabedrijven? Omdat we die vraag regelmatig krijgen, geven we hier graag een inkijkje in de taxatieprocedure en -methodieken. 

Procedure

Taxaties van bedrijfsexploitaties kunnen om zeer uiteenlopende redenen nodig zijn. Denk aan het onderbouwen van verkoopbeslissingen, aankoopbeslissingen, uittreding of toetreding van vennoten, fiscale doeleinden of financiering. Voor al deze doeleinden zijn opdrachtgevers welkom bij ons. 

Het eerste contact tussen opdrachtgevers en onze taxateurs loopt meestal per telefoon (of per mail). Hierin luisteren we gericht naar de exacte taxatievraag, lichten we onze werkwijze toe en stellen een uitgebreide offerte op, met een overzicht van de benodigdheden voor de taxatie én een voorbeeld van een vergelijkbaar taxatierapport. 

Vervolgens maken we een afspraak op locatie. Hier gaat de taxateur de diepte in met een groot aantal vragen over alle eigenschappen van het bedrijf. Bovendien verzamelt hij alle benodigde informatie (denk aan jaarrekeningen, prognoses, huurovereenkomsten, staat van materiële vaste activa, etc.) en verricht hij een uitgebreide inspectie. 

Na deze plaatsopname verwerkt de taxateur alle informatie in een rapportage. Deze wordt digitaal in concept aan de opdrachtgever verstrekt. Afhankelijk van het ontvangen van alle benodigdheden binnen twee weken na plaatsopname. Dit conceptrapport is bedoeld om alle uitgangspunten te controleren, waarna we de rapportage definitief opmaken en verstrekken. 

Methodieken

Bij het uitwerken van alle informatie voor een taxatie brengen onze taxateurs zo exact mogelijk alle factoren in kaart die bepalen wat de bedrijfsexploitatie van een specifiek bedrijf waard is. De waardering van de bedrijfsexploitatie bestaat hierbij uit twee componenten: goodwill en inventaris/huurdersbelang.

Het bepalen van de goodwill doen we door op verschillende manieren te kijken naar de bedrijfsvoering. Feitelijk gaat het hier om drie verschillende methodieken die bij elkaar een totaalbeeld geven van de onderneming. Te weten drie jaar terugkijken, wat zou nu mogelijk zijn en drie jaar vooruitkijken. 

Terugkijken

Ten eerste kijken we naar de historische goodwill. Wat voor resultaten zijn er daadwerkelijk geboekt in de afgelopen jaren. Is er overwinst behaald? 

Ten tweede is er de ‘rentabiliteitswaarde’. Bij deze methodiek brengen we in kaart wat een ‘gemiddelde ondernemer’ vandaag op deze plek met alle eigenschappen en alle bijbehorende (on)mogelijkheden voor omzet- en kostenstructuur zou moeten kunnen draaien. En wat er dan vervolgens onder aan de streep overblijft om aflossingen en rente te betalen. Met andere woorden: wat zou je economisch gezien maximaal mogen investeren in het bedrijf.

Vooruitkijken

Als derde methodiek zoomen we in op de toekomstige mogelijkheden van het bedrijf, waarbij we een omzet- en kostenprognose voor de komende drie jaar opstellen.

Uit alle drie de methodieken komt een goodwillcomponent voort, die vervolgens gemiddeld wordt en leidt tot de getaxeerde goodwill van het bedrijf.

Taxatie inventaris/huurdersbelang

Naast de goodwill bestaat de bedrijfsexploitatie ook uit alle aanwezige bedrijfsinventaris, -interieur, -apparatuur en het huurdersbelang. Tezamen bedrijfsinventaris genoemd. De marktwaarde hiervan stellen we (als onderdeel van het totale bedrijf) vast op basis van onder meer de feitelijke inspectie, de verrichte investeringen en de huidige boekwaarde.

Het totaal van de goodwill en de bedrijfsinventaris vormt de waarde van de bedrijfsexploitatie. Alle relevante variabelen nemen we mee in de waardering, zodat we er zeker van zijn dat opdrachtgevers, financiers, kopers of huurders kunnen rekenen én bouwen op onze taxaties.  

Soorten exploitaties taxaties

1. Taxatie marktwaarde bedrijfsexploitatie
2. Taxatie marktwaarde bedrijfsinventaris
3. Taxatie marktwaarde goodwill

Het taxeren van de waarde van horecabedrijven is een specialisme bij uitstek. Een specialisme waar meer dan dertig jaar ervaring in het taxeren én het aan- en verkopen van bedrijfsexploitaties zeer goed van pas komt. Ons kantoor is dan ook dé specialist voor taxaties van bedrijfsexploitaties (inventaris en goodwill) of losse inventaris- of goodwilltaxaties

Contact

Een taxatie laten uitvoeren door een van onze NVM Register Taxateurs? Of meer informatie of vragen? Neem gerust contact met ons op via taxaties@vdweerd.nl of 030 2345 080