Taxatie marktwaarde goodwill

De marktwaarde van goodwill stellen we vast op basis van een drietal methodieken. Te weten huidige en toekomstige exploitatiewaarde en rentabiliteitswaarde. Het gemiddelde van deze drie methodieken vormt de marktwaarde van de goodwill. Daarbij houden we rekening met de in het verleden behaalde resultaten, de toekomstige mogelijkheden, alsook de maximale investering op basis van rentabiliteit.

Contact

Direct contact met een van onze NVM Register Taxateurs? Neem gerust contact met ze op: taxaties@vdweerd.nl of 030 2345 080