Taxatie marktwaarde bedrijfsinventaris

De marktwaarde van de bedrijfsinventaris stellen we vast door een uitgebreide opname ter plaatse. We kijken dan onder meer naar de ouderdom van de inventaris. Bovendien brengen we in beeld welke inventarisstukken in bruikleen zijn en/of waarbij er sprake is van een huur-, huurkoop- of leaseconstructies.

Contact

Vragen of meer informatie? Neem direct contact op met onze NVM Register Taxateurs: : taxaties@vdweerd.nl of 030 2345 080