Taxaties in onzekere tijden

Covid, Oekraïne, hoge inflatie, energiecrisis. Zo maar een aantal extreme ontwikkelingen die de afgelopen jaren op ons afgekomen zijn. Hoe verhouden deze grote onderwerpen zich tot vastgoed en bedrijfsexploitaties en tot de taxaties hiervan? En hoe gaan onze taxateurs hier mee om?  

Het correct taxeren van (horeca)vastgoed en bedrijfsexploitaties luistert nauw. Een groot aantal factoren speelt een rol en elk moet op de juiste wijze worden ingeprijsd. Een van de belangrijkste factoren bij deze beoordeling is de actuele marktsituatie. Taxateurs moeten zekerheden en onzekerheden vangen in een marktbeeld en vervolgens vertalen naar een waardering.

Taxatieonzekerheden

De in de eerste alinea beschreven factoren veroorzaken onzekerheid door marktverstoring. Dit begrip kan zowel macro-economisch zijn, of op nationaal of lokaal niveau spelen, denk aan lokale wetgeving die wijzigt. 

Daarnaast kan taxatieonzekerheid ontstaan door het gebrek aan relevante referentiedata. Bijvoorbeeld doordat het te taxeren object zeer uniek is of er in een bepaalde regio of tijdsperiode weinig transacties zijn. 

Het is aan de taxateur de factoren die tot onzekerheid leiden bij een taxatie te benoemen in het taxatierapport. Zodat alle relevante informatie, die nodig is om de taxatie en de onderliggende waardering te kunnen volgen en beoordelen, overzichtelijk in één document staat.

Het vervolgens juist kwantificeren van een taxatieonzekerheid is uiteindelijk de kunst. De taxateur neemt in het inprijzen ervan onder meer de specifieke eigenschappen van het object mee, het type object en de locatie. Naast de historische, huidige en geprognosticeerde omzet. 

Zo komen we ook in turbulente tijden tot zorgvuldig afgewogen vastgoedtaxaties (marktwaarde en/of markthuur) en taxaties van bedrijfsexploitatie (inventaris/goodwill). Precies waar je naar op zoek bent? Neem dan contact op – dan rekenen we je graag exact voor hoeveel je onderneming waard is.