Taxatie recht van erfpacht en opstal

Bij een taxatie van recht van erfpacht en opstal gaat het om de marktwaarde van het geheel. Dit is inclusief de grond en de opstallen. Gecorrigeerd met de waarde van het bloot eigendom (de toekomstige canonverplichting en de toekomstige grondwaarde na afloop erfpachtrecht).

Contact

Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op met onze NVM Register Taxateurs:  taxaties@vdweerd.nl of 030 2345 080