Taxatie percelen grond

Het bepalen van de marktwaarde van een perceel grond kan op basis van meerdere methodes. Bij het specifieke gebruik van de grond voor horeca blijven er twee methodieken over. In beide gevallen dient de marktwaarde van het geheel (grond en opstallen) als basis, er vindt er vervolgens een allocatie plaats op basis van:

Gecorrigeerde vervangingswaardemethodiek

Hierbij kijken we naar de investeringen die gedaan moeten worden ter vervanging van het getaxeerde object. En naar de afslag voor de functionele en technische veroudering. De marktwaarde van het geheel (grond en opstallen) wordt vervolgens gealloceerd naar de waarde van de opstal (gecorrigeerde vervangingswaarde) en de grondwaarde (verschil totale waarde verminderd met de gecorrigeerde vervangingswaarde).

Residuele grondwaardemethodiek

Hier kijken we naar de totale bouwkosten (indicatief) van een nieuw te realiseren horecabedrijfspand. De bouwkosten bestaan uit directe en indirecte kosten, zoals te verwachten zijn voor fundering, gebouwinstallaties en algemene bouwplaatskosten, en houden we rekening met toekomstige winst en risico. Vervolgens wordt de totale marktwaarde na realisatie (opstallen en grond) gealloceerd naar opstallen (indicatieve bouwkosten) en grond (verschil totale waarde verminderd met bouwkosten).

Contact

Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op met onze NVM Register Taxateurs:  taxaties@vdweerd.nl of 030 2345 080