Taxatie marktwaarde horecabedrijfspanden

De marktwaarde van horecabedrijfspanden is het geschatte bedrag waartegen het vastgoed zou worden overgedragen, op de peildatum, in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang handelen.

Bij taxaties van horecabedrijfspanden houden we rekening met een groot aantal factoren, waaronder:

  • Locatie
  • Grootte
  • Indeling
  • Bouwaard
  • Staat van onderhoud
  • Exploitatiemogelijkheden (en -beperkingen)
  • Kostenstructuur
  • Concurrentie
  • Marktsituatie

Contact

Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op met onze NVM Register Taxateurs:  taxaties@vdweerd.nl of 030 2345 080