Taxatie markthuur

De marktconforme huurwaarde van objecten is het geschatte bedrag waartegen het vastgoed verhuurd kan worden, op de peildatum, waarbij partijen geïnformeerd, zorgvuldig en niet onder dwang handelen.

Bij taxaties van horecabedrijfspanden houden we onder meer rekening met: locatie, grootte, indeling, bouwaard, staat van onderhoud, etc. En met de exploitatiemogelijkheden (en -beperkingen), bijbehorende kostenstructuur, concurrentie, marktsituatie, etc.

Contact

Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op met onze NVM Register Taxateurs:  taxaties@vdweerd.nl of 030 2345 080