Taxatie in verhuurde staat

De marktwaarde van horecabedrijfspanden baseren we in de basis op een situatie vrij van huur en gebruik. Maar in de praktijk worden horecabedrijfspanden vaak ook voor langere periodes verhuurd, waarbij er slechts beperkte mogelijkheden zijn tot opzegging of een huurprijsaanpassing. Dat is uiteraard van directe invloed op de waarde.

Bij het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat nemen we zo alle relevante eigenschappen mee in de waardering. Denk aan daadwerkelijke huurprijs, resterende looptijd, huurprijsaanpassingsmogelijkheid, bijzondere voorwaarden, etc.

Contact

Meer informatie of vragen? Neem gerust contact op met onze NVM Register Taxateurs:  taxaties@vdweerd.nl of 030 2345 080