Markthuur (conform 7:303 BW)

In het geval een lopende huurovereenkomst is er naast de mogelijkheid tot de jaarlijkse indexering eveneens de mogelijkheid om gebruik te maken van een wettelijke huurprijsherziening conform artikel 7:303 BW.

In dat laatste geval stellen we de huurprijs vast op grond van de wettelijke bepalingen aan de hand van het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. In een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het verzoek. Waarbij we de huurprijzen herleiden volgens algemene ontwikkelingen van het prijspeil.