Horecabedrijf verkopen en horecapand verhuren

Op zoek naar een opvolger van het horecabedrijf en is de afweging het horecapand langdurig te verhuren en/of (in een later stadium) te verkopen? Dan volgen er vaak meer vragen dan antwoorden. Welke constructie is verstandig? Welke risico’s zijn er? Hoe vind je een geschikte en kapitaalkrachtige kandidaat? VDW Horecamakelaars is er gelukkig voor de antwoorden.

We adviseren, begeleiden en nemen zorgen uit handen.

Onze begeleiding bestaat uit:

  • Het bepalen van de marktwaarde van de onroerende zaken en huur, en de marktwaarde van de roerende zaken/bedrijfsexploitatie
  • Uitstippelen van de beste route, constructie en strategie
  • Benaderen van kandidaten uit ons netwerk (indien wenselijk discreet (zonder naam en toenaam))
  • Indien nodig; online en offline adverteren
  • Verzorgen van bezichtigingen
  • Onderhandelen
  • Opmaken van de benodigde overeenkomst(en)
  • Feitelijke (financiële) overdracht

Contact

Geïnteresseerd? Of meer informatie? Neem gerust contact met ons op via horeca@vdweerd.nl of 030 2345 080