Strategisch en juridisch advies

Het opstellen van overeenkomsten is een vast onderdeel tijdens het verkoop of aankoopproces van een horeca(bedrijfs)object. Voor ons dagelijkse kost. Wij adviseren en helpen dan ook graag bij het opstellen van zo’n overeenkomst; ook wanneer we niet optreden als makelaar en het bijvoorbeeld uitsluitend om het opstellen van een huurovereenkomst of een indeplaatstellingsakte gaat.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of meer informatie.

Een greep uit onze expertise:

Aan- en verhuur:

 • Huurovereenkomst (kort- en langdurig) conform ROZ-model voorzien van bijzondere/specifieke horecabepalingen
 • Huurovereenkomst inventaris/roerende zaken (goodwill/inventaris)
 • Huurindeplaatsstellingsakte
 • Huurbeëindigingsovereenkomst
 • Proces Verbaal van Oplevering (PVO)
 • Service Level Agreement (SLA) overeenkomst bij aan- en verhuur

Aan- en verkoop:

 • Koopovereenkomst onroerende zaken of recht van erfpacht en opstal
 • Koopovereenkomst bedrijfsexploitatie/roerende zaken (goodwill/inventaris)
 • Koopovereenkomst onroerende en roerende zaken
 • Koopovereenkomst mobiele horeca-units
 • Verklaring van Feitelijke Levering (VFL)

Overig:

 • Akte van geldlening
 • Pachtovereenkomst exploitatie
 • Pachtovereenkomst onroerende zaken
 • Pachtovereenkomst exploitatie in combinatie met onroerende zaken
 • Bruikleenovereenkomst
 • Sleutelverklaring
 • Garantstelling
 • Akte van verpanding