Hotel Brull te Mechelen (L)

Verkoop van de onroerende zaken en de bedrijfsexploitatie van Hotel Brull in Mechelen (L)