Homan te Sellingen

Eind oktober heeft mevrouw Dreves afscheid genomen van haar Hotel Café Restaurant Homan te Sellingen. Mevrouw Dreves heeft het bedrijf samen met haar in 2004 overleden echtgenoot zo’n 10 jaar geëxploiteerd. Wij wensen haar dan ook een welverdiende rust en een fijne toekomst toe in de door haar nieuw aangekochte woning. Tevens feliciteren wij de heren Eding en Wind die onder de naam Gobal Investments B.V. dit object hebben aangekocht. Op het moment van het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is het nog niet duidelijk wat beide heren met dit object voor ogen hebben, maar wij zullen u daar zeker via deze nieuwsbrief van op de hoogte houden. De bemiddeling betreffende deze koop- en verkoop transactie werd uitgevoerd door onze bedrijfsadviseur de heer Symen Bouma.