De Wildeman te Lemmer

Op 20 augustus heeft hotel ‘De Wildeman’ te Lemmer voorgoed zijn deuren gesloten. Dit familiehotel – dat sinds jaar en dag al in het bezit is van de familie Wienia – is door bemiddeling van Symen Bouma verkocht aan de heer Goudberg. Hij bouwt het hotel om tot een appartementen-complex. Wij feliciteren hem met deze,
wederom nieuwe, uitdaging en wensen de heer en mevrouw Wienia een welverdiende rust toe.