De Olde Voart te Noordwolde

Op 29 augustus droegen de heer en mevrouw Van der Harst – na precies zeven jaar – de scepter van hun eetcafé en catering ‘De Olde Voart’ over aan de heer en mevrouw Eijer. Het echtpaar Van der Harst heeft dit oed renderende bedrijf in Noordwolde altijd met veel enthousiasme gerund en hoopt dat de familie Eijer er minstens zoveel plezier aan gaat beleven. We feliciteren beide families met deze transactie, die door bemiddeling van onze bedrijfsadviseur Symen Bouma is bewerkstelligd, en wensen hen veel succes toe.