Café-Cafetaria Voorweg te Damwoude

In het najaar 2004 werd onze bedrijfsadviseur, de heer Symen Bouma, benaderd door een collega (Facta Makelaars te Joure) met het verzoek om een gezamenlijke inspanning te leveren betreffende het in verkoop nemen van “Café-Cafetaria Voorweg” te Damwoude, met als doel het te verkopen.

Dit feit had te maken met het plotseling overlijden van de heer Wieger Willem Lijzenga, eigenaar en exploitant van voornoemd horecabedrijf. Begin september is door bemiddeling van onze bedrijfsadviseur de heer Symen Bouma het object verkocht en overgedragen aan mevrouw Barbara Beitsma-Van der Wal uit Dokkum waar ze tevens “Café-Cafétaria De Lantaarn” exploiteert. U zult begrijpen dat felicitaties hierbij niet gepast zijn maar wij wensen zowel de erfgenamen als koper het allerbeste toe.